Katalog elektrozařízení

Elektrozařízení z pohledu Zákona o odpadech

Za elektrozařízení je dle zákona o odpadech považováno zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

Katalog elektrozařízení

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Aby však co nejvíce ulehčil práci svým účastníkům, rozhodl se kolektivní systém EKOLAMP vybudovat tento Katalog elektrozařízení. Věříme, že bude užitečnou pomůckou pro stávající i nové účastníky. Stále ale platí, že ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.

Jestliže si v konkrétním případě nejste jisti zařazením elektrozařízení do jedné ze skupin, doporučujeme se obracet na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) či na European WEEE Registers Network (EWRN) na níže uvedených kontaktech.

Kontakty

Kontaktní osoba na MŽP:
Ing. Mgr. Ladislav Trylč
E: ladislav.trylc@mzp.cz
T: +420 267 122 208

Kontaktní formulář EWRN

Další informace najdete také v PDF brožuře OEEZ2 - Definice a vysvětlení 6 kategorií

Originální verze PDF v angličtině