1. Zařízení pro tepelnou výměnu

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

Definice

Zařízení pro tepelnou výměnu je elektrické a elektronické zařízení (“EEZ”) s vnitřními obvody, kde jsou jiné látky než voda – např. plyn, olej, chladiva nebo sekundární tekutina. Jsou používány za účelem chlazení a/nebo topení a/nebo odvlhčování.

Příklady

Lednice, mrazáky, zařízení, která automaticky dodávají chlazené výrobky, klimatizace, odvlhčovacízařízení, tepelná čerpadla, radiátory obsahující olej a další zařízení pro výměnu tepla používající k tomuto účelu tekutiny jiné než vodu.

Chybné interpretace

EEZ nepatřící do kategorie 1: Ventilační zařízení (např. vysoušeč vlasů, horkovzdušný ventilátor, cívky ventilátorů atd.), infračervená zařízení, vodní radiátory a obecně všechna zařízení používající vodu bez přísad nebo chladiv pro tepelnou výměnu.