Chladící automat

1. Zařízení pro tepelnou výměnu
Elektrozařízení Chladící automat
Popis

Zařízení, která automaticky dodávají chlazené výrobky.

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 1. Zařízení pro tepelnou výměnu

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.