Elektrické dopravní prostředky

Elektrozařízení Elektrické dopravní prostředky
Spadá do působnosti zákona Ne
Skupina elektrozařízení
Podklady

Sdělení odboru odpadů k zařazení vybraných elektrozařízení

Poznámky

Výjimka dle § 37f odst. 5 písmeno d)

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.