Elektrické dopravní prostředky

Elektrozařízení Elektrické dopravní prostředky
Spadá do působnosti zákona Ne
Skupina elektrozařízení
Podklady

Sdělení odboru odpadů k zařazení vybraných elektrozařízení

Poznámky

Výjimka dle § 37f odst. 5 písmeno d)

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.