Zařízení pro výměnu tepla

1. Zařízení pro tepelnou výměnu
Elektrozařízení Zařízení pro výměnu tepla
Popis

Zařízení, která pro výměnu tepla používají jiné tekutiny než vodu

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 1. Zařízení pro tepelnou výměnu

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.