Monitor

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
Elektrozařízení Monitor
Alternativní názvy Obrazovka, LCD, CRT, LED, Display
Popis

Plocha obrazovky je větší než 100 cm2.

 

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.