Notebook

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2
Elektrozařízení Notebook
Alternativní názvy Laptop, Přenosný počítač, Netbook
Popis

Plocha obrazovky je větší než 100 cm2.

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.