3. Světelné zdroje

3. Světelné zdroje

Definice

Světelné zdroje každé velikosti jsou “zařízení určená k produkci světla”, což znamená elektrické světelné zdroje (včetně LED světelných zdrojů, ale nikoliv LED svítidel), které mohou být instalovány nebo vyměněny koncovým uživatelem ve specifických elektrických a elektronických zařízeních jako jsou svítidla, projektory, solária atd.

Příklady

Lineární zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoko intenzivní výbojky - včetně tlakových sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlakých sodíkových výbojek, LED žárovky, přímo žhavené žárovky včetně halogenových.

Chybné interpretace

EEZ nepatřící do kategorie 3:

Svítidla (slova “světelné zdroje” a “svítidla” jsou často zaměňována.): zařízení, které distribuuje, filtruje nebo transformuje světlo přenášené z jednoho nebo více světelných zdrojů a které obsahuje všechny části nezbytné pro podporu, upevnění a ochranu světelných zdrojů a je-lito nutné, pomocné obvody spolu s prostředky pro jejich připojení k elektrickému napájení.

Svítidla jsou zařazena do kategorie 4 nebo 5.

Svítidla s pevně zabudovanými světelnými zdroji (které nemohou být odstraněny, aniž by došlo k poškození jednotky) jsou také považována za svítidla