Germicidní zářivka

3. Světelné zdroje
Elektrozařízení Germicidní zářivka
Alternativní názvy Dezinfekční zářivka
Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 3. Světelné zdroje
Podklady

Info z MŽP: Zcela jednoznačně se jedná o elektrozařízení a dle Přílohy 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi se jedná o skupinu elektrozařízení 3 (světelné zdroje).
Na základě výše uvedeného je výrobce povinen odvádět recyklační poplatek.

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.