Germicidní zářivka

3. Světelné zdroje
Elektrozařízení Germicidní zářivka
Alternativní názvy Dezinfekční zářivka
Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 3. Světelné zdroje
Podklady

Info z MŽP: Zcela jednoznačně se jedná o elektrozařízení a dle Přílohy 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi se jedná o skupinu elektrozařízení 3 (světelné zdroje).
Na základě výše uvedeného je výrobce povinen odvádět recyklační poplatek.

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.