Výbojka

3. Světelné zdroje
Elektrozařízení Výbojka
Alternativní názvy Tlaková sodíková výbojka, Vysokotlaká výbojka, Halogenidová výbojka, Nízkotlaká sodíková výbojka, Nízkotlaká výbojka
Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 3. Světelné zdroje

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.