4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)

4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)

Definice

EEZ, která nejsou zařazena do kategorií 1, 2 nebo 3. Jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm. Vnější rozměry zařízení je třeba měřit ve stavu připraveném k použití.

Příklady

Pračky, sušičky na prádlo, myčky nádobí, vařiče, elektrická kamna, elektrické varné desky, svítidla, zařízení určená k reprodukci zvuku nebo obrazu, hudební zařízení (kromě varhan umístěných v kostelích), zařízení pro pletení a tkaní, velké sálové počítače, velké tiskárny, kopírovací zařízení, velké hrací automaty, velké lékařské přístroje, velké monitorovací a kontrolní přístroje, velká zařízení, která automaticky dodávají výrobky a peníze, fotovoltaické panely. Domácí spotřebiče; IT a telekomunikační zařízení, spotřební materiál; svítidla; zařízení určená k reprodukci zvuku a obrazu, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro sport a volný čas; lékařské přístroje; monitorovací a kontrolní přístroje; automatické dávkovače; zařízení pro generování elektrických proudů. Do této kategorie nepatří zařízení zahrnutá v kategoriích 1 až 3.

Chybné interpretace

EEZ nepatřící do kategorie 4: Chladící prodejní automaty (kategorie 1), velké obrazovky (kategorie 2), velké světelné zdroje (dlouhé lineární zářivky) (kategorie 3) atd.