Elektrický longboard

4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Elektrozařízení Elektrický longboard
Alternativní názvy Elektrický skateboard, Elektrická jednokolka, One wheel, Elektroboard,
Popis

Jakýkoliv rozměr je větší než 50 cm.

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Podklady

Sdělení odboru odpadů k zařazení vybraných elektrozařízení

Poznámky

Pokud žádný vnější rozměr není větší než 50 cm, patří do skupiny 5 - Malá zařízení.

Nejedná se o dopravní prostředek.

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.