Výdejní automat

4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Elektrozařízení Výdejní automat
Alternativní názvy Automat na nápoje, Automat na bagety, Automatické občerstvení, Nápojový automat
Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Poznámky

Chladící výdejní automaty spadají do skupiny č. 1 - Zařízeni pro tepelnou výměnu.

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.