Velký kontrolní přístroj

4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Elektrozařízení Velký kontrolní přístroj
Alternativní názvy Pokud žádný vnější rozměr není větší než 50 cm, patří do skupiny 5 - Malá zařízení.
Popis

Jakýkoliv vnější rozměr je větší než 50 cm.

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.