Velkoplošná LED obrazovka

4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Elektrozařízení Velkoplošná LED obrazovka
Popis

Jakýkoliv vnější rozměr je větší než 50 cm.

- venkovní, vnitřní
- skládají se z LED modulů
- nejedná se o LED televize, nemají display

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Podklady

Info z MŽP: velkoplošné LED diodové moduly lze v závislosti na rozměrech zařadit do skupiny elektrozařízení 4 - Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm nebo 5 - Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.

Poznámky

Pokud žádný vnější rozměr není větší než 50 cm, patří do skupiny 5 - Malá zařízení.

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.