Vysoušeč

4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Elektrozařízení Vysoušeč
Alternativní názvy Odvlhčovač, Ohřívač, Odvlhčovač vzduchu, Vysoušeč zdiva, Vysoušeč obuvi, Vysoušeč rukavic, Vysoušeč rukou,
Popis

včetně výrobků na plyn, kapalná nebo tuhá paliva, pokud obsahují elektrické či elektronické funkce

Jakýkoliv rozměr je větší než 50 cm.

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 4. Velká zařízení (jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)
Podklady

Sdělení odboru odpadů k zařazení vybraných elektrozařízení

Poznámky

Pokud žádný vnější rozměr není větší než 50 cm, patří do skupiny 5 - Malá zařízení.

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.