Bodovka

5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení Bodovka
Popis

Svítidlo – kovová objímka prodávaná bez světelného zdroje

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Podklady

Info z MŽP: Svítidla prodávaná spotřebiteli MŽP považuje za elektrozařízení ve smyslu zákona o odpadech, a to i v případě, pokud nejsou vybavena trafem a zdrojem světla. Výrobce je tak povinen odvádět za ně recyklační příspěvek kolektivnímu systému. Pouze v případě, kdy je určitý výrobek dodáván jako komponent výrobci, který z něj vytvoří finální výrobek, bude hradit recyklační příspěvek za elektrozařízení až tento výrobce.

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.