LED modul

5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení LED modul
Popis

Žádný vnější rozměr není větší než 50 cm.

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Podklady

Info z MŽP: LED moduly prodávané spotřebiteli považujeme za elektrozařízení ve smyslu dílu 8 zákona o odpadech a jejich výrobce je povinen hradit recyklační příspěvek.

Pouze v případě, kdy je výše uvedený výrobek dodáván jako komponenta dalšímu výrobci, který z něj vytváří finální výrobek, hradí recyklační příspěvek za celé elektrozařízení až konečný výrobce.

Poznámky

V případě, že je jakýkoliv vnější rozměr větší než 50 cm, spadá do skupiny 4 - Velká zařízení.

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.