Napájecí zdroj

5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení Napájecí zdroj
Alternativní názvy Nabíječka, Akumulátor, Napájecí adapter
Popis

Samostatně uváděný na trh

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.