Videokamera

5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení Videokamera
Alternativní názvy Video kamera, Kamera
Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.