Domácí tiskárna

6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení Domácí tiskárna
Alternativní názvy Fototiskárna, Foto tiskárna,
Popis

Žádný rozměr není větší než 50 cm

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Poznámky

Pokud je jakýkoli vnější rozměr větší než 50 cm, patří do skupiny č. 4 - Velká zařízení.

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.