GPS navigace

6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení GPS navigace
Alternativní názvy GPS, GPSka, navigace, navigační zařízení
Popis

Plocha obrazovky je menší než 100 cm2

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Poznámky

Je-li plocha obrazovky větší než 100 cm2, patří do skupiny č. 2 - Obrazovky, monitory s plochou obrazovky větší než 100 cm2.

Upozornění

Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do jednotlivých skupin rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil. Dle příslušného ustanovení je tedy na výrobci, aby správně zařadil příslušné elektrozařízení do odpovídající skupiny.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.