Mobilní telefon

6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení Mobilní telefon
Alternativní názvy Smartphone, Chytrý telefon, Telefon, Mobil
Popis

Plocha obrazovky je menší než 100 cm2

Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Poznámky

Je-li plocha obrazovky větší než 100 cm2, patří do skupiny č. 2 - Obrazovky, monitory s plochou obrazovky větší než 100 cm2.

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.