Osobní počítač

6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Elektrozařízení Osobní počítač
Alternativní názvy PC, Computer, Počítač
Spadá do působnosti zákona Ano
Skupina elektrozařízení 6. Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)
Poznámky

Počítače, jejichž součástí jsou obrazovky větší než 100 cm2 (laptopy, notebooky, tablety) patří do kategorie 2.

Upozornění

Podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností je v případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin rozhodující, pro jaký účel použití je elektrozařízení určeno nebo pro jaký účel je obdobné elektrozařízení obvykle určeno, jestliže účel použití nelze určit nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

Ačkoliv vyvíjíme veškeré úsilí, abychom poskytovali vždy přesné, úplné a aktuální informace, lze informace uvedené v tomto Katalogu považovat pouze za nezávazná doporučení.