O nás

Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se zpětného odběru elektrozařízení, které jim ukládá zákon o odpadech. Za tímto účelem EKOLAMP buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace elektrozařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům.

Kolektivní systém EKOLAMP byl založen 30. 5. 2005. 13. 12. 2005 byl rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců elektrozařízení jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení (Evidenční číslo KH002/05-ECZ).

5. 9. 2018 byl EKOLAMP rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému pro tyto skupiny:

  • Skupina 3 - Světelné zdroje
  • Skupina 4 - Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě skupiny č. 4b - solární panely
  • Skupina 5 - Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm